Izobraževanje odraslih

URNIK ZA TEKOČI TEDEN

PONEDELJEK
14. 10. 2019

AS+ISI+TRG, DRUp,d, Dostal L., uč. 016
EKT+STR (začetni), SOCp, Vončina, uč. 015

TOREK
15. 10. 2019

AS+ISI+TRG, ANGd, Šiškovič, uč. 016
STR (zaključni), OGp, Pezdirc, uč. 034

SREDA
16. 10. 2019

STR (začetni), RPTp,d, Vrtek, uč. U02 – IZPIT
EKT (začetni), EKPd, Jenko, uč. 015 – IZPIT

ČETRTEK
17. 10. 2019

AS+ISI+TRG, ANGd, Šiškovič, uč. 016
EKT+STR (začetni), SLOp, Žavbi, uč. 015
EKT, PRSd, Fujs, uč. 013

PETEK
18. 10. 2019

Prijava na izpite, odjava in izpitni red >>

dodatni izpitni roki 19_20

Navodila za dostop do novih E-učilnic >>

CENIK za izobraževanje odraslih
Poklicna matura
Oblika seminarske naloge

Na Srednji šoli Domžale se lahko izobražujete za naslednje poklice:

POKLICNO-TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

STROJNI TEHNIK
urnik 19_20 – STR zacetni
urnik 19_20 – STR zakljucni

EKONOMSKI TEHNIK
urnik 19_20 – EKT zacetni
urnik 19_20 – EKT zakljucni

POKLICNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, IV. STOPNJA

urnik 19_20 – AS

urnik 19_20 – ISI

urnik 19_20 – TRG

MOJSTRSKO IZOBRAŽEVANJE

INŠTALATERJI in PREOBLIKOVALCI