Izobraževanje odraslih

URNIK ZA TEKOČI TEDEN

PONEDELJEK
9. 12. 2019

AS+ISI+TRG, SLOp, Žavbi, uč. 015 – IZPIT ob 16.00
AS+ISI+TRG, SLOd, Žavbi, uč. 015
EKT+STR (zaključni), MATp, Novoselec, uč. 034 – IZPIT

TOREK
10. 12. 2019

AS+ISI+TRG, UME, Kabaj, uč. 033
EKT+STR (zaključni), MATd, Novoselec, uč. 034

SREDA
11. 12. 2019

AS+ISI, OPOt, Jemec, uč. 034 – IZPIT ob 16.00
AS, OMVp,d, Šarc, uč. KD15
ISI, INSp,d, Mlakar, uč. 34
TRG, ADPt, Jenko, uč. 016
EKT+STR (začetni), GEOp, Dostal, uč. 015

ČETRTEK
12. 12. 2019

PETEK
13. 12. 2019

Prijava na izpite, odjava in izpitni red >>

dodatni izpitni roki 19_20

Navodila za dostop do novih E-učilnic >>

CENIK za izobraževanje odraslih
Poklicna matura
Oblika seminarske naloge

Na Srednji šoli Domžale se lahko izobražujete za naslednje poklice:

POKLICNO-TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

STROJNI TEHNIK
urnik 19_20 – STR zacetni
urnik 19_20 – STR zakljucni

EKONOMSKI TEHNIK
urnik 19_20 – EKT zacetni
urnik 19_20 – EKT zakljucni

POKLICNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, IV. STOPNJA

urnik 19_20 – AS

urnik 19_20 – ISI

urnik 19_20 – TRG

MOJSTRSKO IZOBRAŽEVANJEurnik 19_20 – TRG

INŠTALATERJI in PREOBLIKOVALCI