Izobraževanje odraslih

URNIK ZA TEKOČI TEDEN

PONEDELJEK
3. 5. 2021

ISI, PVARp,d, Pezdirc – delavnice, Ljubljanski 105

TOREK
4. 5. 2021

AS, DIt, Trček– ZOOM
STR (začetni), TGAd, Jemec – ZOOM ob 17.00 IZPIT

SREDA
5. 5. 2021

AS+ISI+TRG, IKT+UI, Cedilnik – ZOOM

ČETRTEK
6. 5. 2021

AS, DIt, Trček– ZOOM ob 17.00 IZPIT
AS, GVt, Trček– ZOOM
TRG, PRTt, Fujs, ZOOM

PETEK
7. 5. 2021

Prijava na izpite, odjava in izpitni red >>

Dodatni izpitni roki 2020/21

Navodila za dostop do novih E-učilnic >>

CENIK za izobraževanje odraslih
Poklicna matura
Oblika seminarske naloge

Na Srednji šoli Domžale se lahko izobražujete za naslednje poklice:

POKLICNO-TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

STROJNI TEHNIK
urnik 20_21 – STR začetni
urnik 20_21 – STR zaključni

EKONOMSKI TEHNIK
urnik 20_21 – EKT začetni
urnik 20_21 – EKT zaključni

POKLICNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, IV. STOPNJA

urnik 20_21 – AS

urnik 20_21 – ISI

urnik 20_21 – TRG

MOJSTRSKO IZOBRAŽEVANJEurnik 19_20 – TRG

INŠTALATERJI in PREOBLIKOVALCI