Izobraževanje odraslih

URNIK ZA TEKOČI TEDEN

PONEDELJEK
18. 10. 2021

AS+ISI, EKd, Vrtek, ZOOM konzultacije
EKT (začetni), EKPd, Jenko, ZOOM IZPIT ob 16.00
EKT+STR (začetni), SOCp, Vončina, ZOOM
EKT+STR (zaključni), MATp, Novoselec, ZOOM

TOREK
19. 5. 10. 2021

AS+ISI, EKd, Vrtek, ZOOM IZPIT ob 16.00
AS+ISI+TRG, ANGp, Šiškovič, ZOOM
STR (začetni), FIZd, Medved, ZOOM ob 16.00
STR (zaključni), OGp, Anžič, ZOOM

SREDA
20. 10. 2021

AS+ISI+TRG, DRUp,d, Lavrač, ZOOM
STR (začetni), FIZd, Medved, uč. 102, IZPIT ob 15.30 – SE PRESTAVI
EKT+ STR (začetni), SLOp, Koren, ZOOM
EKT+STR (zaključni), MATp, Novoselec, ZOOM

ČETRTEK
21. 10. 2021

AS+ISI+TRG, DRUp,d, Lavrač, ZOOM
EKT+STR (začetni), ZGOp, Vončina, ZOOM

PETEK
22. 10. 2021

Prijava na izpite, odjava in izpitni red >>

Dodatni izpitni roki 2020/21

Navodila za dostop do novih E-učilnic >>

CENIK za izobraževanje odraslih
Poklicna matura
Oblika seminarske naloge

Na Srednji šoli Domžale se lahko izobražujete za naslednje poklice:

POKLICNO-TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

STROJNI TEHNIK
urnik 21_22 – STR začetni
urnik 21_22 – STR zaključni

EKONOMSKI TEHNIK
urnik 21_22 – EKT začetni
urnik 21_22 – EKT zaključni

POKLICNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, IV. STOPNJA

urnik 21_22 – AS

urnik 21_22 – ISI

urnik 21_22 – TRG

MOJSTRSKO IZOBRAŽEVANJEurnik 19_20 – TRG

INŠTALATERJI in PREOBLIKOVALCI