Izobraževanje odraslih

URNIK ZA TEKOČI TEDEN

PONEDELJEK
12. 4. 2021

AS+ISI+TRG+STR, UMEp, K. Vončina – ZOOM

TOREK
13. 4. 2021

AS, KODd, Slapar – ZOOM
ISI, ENSp, Mlakar – ZOOM
STR (začetni), TGAd, Jemec – ZOOM

SREDA
14. 4. 2021

AS+ISI+TRG, IKT+UI, Cedilnik – ZOOM
STR (začetni), TGAd, Jemec – ZOOM

ČETRTEK
15. 4. 2021

AS, KODd, Slapar – ZOOM ob 17.00 izpit
AS, KDp, Slapar – ZOOM
TRG, PRPp,d, Jenko, ZOOM

dodatni izpitni rok – ZOOM ob 17.00

PETEK
16. 4. 2021

Prijava na izpite, odjava in izpitni red >>

Dodatni izpitni roki 2020/21

Navodila za dostop do novih E-učilnic >>

CENIK za izobraževanje odraslih
Poklicna matura
Oblika seminarske naloge

Na Srednji šoli Domžale se lahko izobražujete za naslednje poklice:

POKLICNO-TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

STROJNI TEHNIK
urnik 20_21 – STR začetni
urnik 20_21 – STR zaključni

EKONOMSKI TEHNIK
urnik 20_21 – EKT začetni
urnik 20_21 – EKT zaključni

POKLICNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, IV. STOPNJA

urnik 20_21 – AS

urnik 20_21 – ISI

urnik 20_21 – TRG

MOJSTRSKO IZOBRAŽEVANJEurnik 19_20 – TRG

INŠTALATERJI in PREOBLIKOVALCI