Izobraževanje odraslih

URNIK ZA TEKOČI TEDEN

PONEDELJEK
24. 5. 2021

AS+ISI+TRG, IKT+UI, Cedilnik, ZOOM IZPIT

TOREK
25. 5. 2021

SREDA
26. 5. 2021

ČETRTEK
27. 5. 2021

TRG, PRTDd,t, Jenko, ZOOM IZPIT

PETEK
28. 5. 2021

Prijava na izpite, odjava in izpitni red >>

Dodatni izpitni roki 2020/21

Navodila za dostop do novih E-učilnic >>

CENIK za izobraževanje odraslih
Poklicna matura
Oblika seminarske naloge

Na Srednji šoli Domžale se lahko izobražujete za naslednje poklice:

POKLICNO-TEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

STROJNI TEHNIK
urnik 20_21 – STR začetni
urnik 20_21 – STR zaključni

EKONOMSKI TEHNIK
urnik 20_21 – EKT začetni
urnik 20_21 – EKT zaključni

POKLICNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, IV. STOPNJA

urnik 20_21 – AS

urnik 20_21 – ISI

urnik 20_21 – TRG

MOJSTRSKO IZOBRAŽEVANJEurnik 19_20 – TRG

INŠTALATERJI in PREOBLIKOVALCI